Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Przedmiot działalności (zadania)

Zbieranie statystyk
Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury poprzez programowanie i organizację działalności społeczno – kulturalnej.

Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami kulturalnymi społeczności lokalnej.


Do głównych zadań Domu Kultury należy:

  1. Prowadzenie klubów i sekcji zainteresowań.

  2. Organizowanie masowych imprez kulturalnych, widowisk teatralnych, estradowych, wystaw, festynów itp.

  3. Inspirowanie działalności kulturalnej i jej prezentacji.

  4. Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej placówkom i towarzystwom kulturalnym oraz amatorskiemu ruchowi artystycznemu.

  5. Sprawowanie opieki nad regionalną twórczością ludową.

  6. Prowadzenie działalności informacyjnej w przedmiocie objętym zakresem działalności Domu Kultury.

  7. Doskonalenie zawodowe pracowników Domu Kultury.


    Za treść odpowiada: Mirosława Bąk
Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
Mirosława Bąk
Informację wprowadził:
Wojciech Cichecki
Data wytworzenia:
2003-08-21
Data publikacji:
2003-08-21
Data ostatniej zmiany:
2007-06-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-05 12:35:31, zmian dokonał(a): monikak

WCAG 2.0 (Level AA)