Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Konkurs na stanowisko asystent rodziny

Ikona statystyk

INFORMACJA O WYNIKACH  KONKURSU

na stanowisko asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia otwartego konkursu na ww. stanowisko została wybrana Pani Jolanta Jamróz zamieszkała w Kurzelowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 11.04.2013 r. wyłoniono kandydatkę na stanowisko asystenta rodziny. Uzyskała ona w sumie największą liczbę punktów oraz wykazała się najlepszą wśród kandydatów znajomością obowiązujących przepisów.

P.O. DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14

OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA STANOWISKO
Asystent rodziny - umowa zlecenie
Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) wykształcenie;
  • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
  • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

Szczegóły konkursu do pobrania w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
OPS Włoszczowa
Informację wytworzył:
Ewelina Jaworska
Informację wprowadził:
Ryszard Sajdak
Data wytworzenia:
2013-03-25
Data publikacji:
2013-03-25
Data ostatniej zmiany:
2013-04-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-26 12:58:42, zmian dokonał(a): grzegorzj

WCAG 2.0 (Level AA)