Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej - rok 2004

Zbieranie statystyk

Poniższe informacje udostępniane są do publicznej wiadomości na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 5 lit. g -  Ustawy z dnia 6 września 2001r. O dostępie do informacji publicznej. 

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za rok 2004.

Lp

Podstawa prawna – informacje podstawowe

Podstawa prawna – informacje szczegółowe

Dzień udzielenia pomocy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta

Wartość pomocy (zł)

1

art. 48 §3

dec. Nr 5

12.03.2004

Brzeziński Adam

77,99

2

art. 48 §3

dec. Nr 7

25.05.2004

Batorski Jan

69,94

3

art. 48 §3

dec. Nr 3

13.02.2004

Szczepanik Bogdan

40,35

4

art. 48 §3

dec nr 2

13.02.2004

Powązka Bogusław

34,07

5

art. 48 §3

dec nr 1

13.02.2004

Mazurek Józef

86,97

6

art. 67 §1a

dec nr 1

30.01.2004

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

5094,40

7

art. 48 §3

dec nr 2

15.03.2004

KB Fashions Sp. z o.o.

542,37

8

art. 67 §1a

dec nr 4

02.04.2004

KB Fashions Sp. z o.o.

845,20

9

art. 7 ust.2 pkt 4

deklaracja

15.01.2004

Veris Sp. J.

46954,22

10

art. 7 ust.2 pkt 4

deklaracja

15.01.2004

Eltex Polska Sp. z o.o.

6766,50

11

art. 67 §1a

dec nr 12

11.05.2004

Skrobisz Krzysztof

4222,74

12

art. 67 §1a

dec nr 4

16.06.2004

Sosnowski Tomasz

1216,32

13

art. 67 §1a

dec nr 9

22.04.2004

Pluta Krzysztof

17586,50

14

art. 67 §1a

dec nr 39

29.07.2004

Sosnowski Tomasz

1217,00

15

art. 48 §3

dec nr 2

15.09.2004

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.

359,60

16

art. 67 §1a

dec nr 17

17.12.2004

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

746,10

17

art. 67 §1a

dec nr 78

02.11.2004

Sosnowski Tomasz

2420,8

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez podmiot udzielający w okresie sprawozdawczym (rok 2004) wynosi:  88281,07 PLN

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za IV kwartał 2004 roku.

Lp

Podstawa prawna – informacje podstawowe

Podstawa prawna – informacje szczegółowe

Dzień udzielenia pomocy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta

Wartość pomocy (zł)

1

Art. 67 §1a

Dec. Nr 78

02.11.2004

Sosnowski Tomasz

1210,50

2

Art. 67 §1a

Dec. Nr 91

08.12.2004

Sosnowski Tomasz

1210,30

2

Art. 67 §1a

Dec. Nr 17

17.12.2004

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

746,10

 

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za III kwartał 2004 roku.

Lp

Podstawa prawna – informacje podstawowe

Podstawa prawna – informacje szczegółowe

Dzień udzielenia pomocy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta

Wartość pomocy (zł)

1

Art. 67 §1a

Dec. Nr 39

29.07.2004

Sosnowski Tomasz

1217

2

Art. 48 §3

Dec. Nr 2

15.09.2004

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.

359,6

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za II kwartał 2004 roku.

Lp

Podstawa prawna – informacje podstawowe

Podstawa prawna – informacje szczegółowe

Dzień udzielenia pomocy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta

Wartość pomocy (zł)

1

Art. 67 §1a

Dec. Nr 4

02.04.2004

KB Fashions Sp. z. o.o.

845,2

2

Art 7 ust. 2 pkt. 4

Deklaracja

15.01.2004

Veris Sp. j.

46954,22

3

Art. 7 ust. 2 pkt. 4

Deklaracja

15.01.2004

ELTEX Polska Sp. z o.o.

6766,5

4

Art. 67 §1a

Dec. Nr 12

11.05.2004

Skrobisz Krzysztof

4222,74

5

Art. 67 §1a

Dec. Nr 4

16.06.2004

Sosnowski Tomasz

1216,32

6

Art. 67 §1a

Dec. Nr 9

22.04.2004

Pluta Krzysztof

17586,5

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za I kwartał 2004 roku.

Lp

Podstawa prawna – informacje podstawowe

Podstawa prawna – informacje szczegółowe

Dzień udzielenia pomocy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta

Wartość pomocy (zł)

1

Art. 48 §3

Dec. Nr 5

12.03.2004

Brzeziński Adam

77,99

2

Art. 48 §3

Dec. Nr 3

13.02.2004

Szczepanik Bogusław

40,35

3

Art. 48 §3

Dec. Nr 2

13.02.2004

Powązka Bogusław

34,07

4

Art. 48 §3

Dec. Nr 1

13.02.2004

Mazurek Józef

86,97

5

Art. 67 §1a

Dec. Nr 1

30.01.2004

Rolnicza Spółdzielnia Produkcujna

5094,40

6

Art. 48 §3

Dec. Ne 2

15.03.2004

KB Fashions Sp. z o.o.

542,37

7

Art. 7 ust. 2 pkt. 4

Deklaracja

15.01.2004

Veris Sp. j.

8704,00

8

Art. 7 ust. 2 pkt. 4

Deklaracja

15.01.2004

Eltex Polska Sp z o.o.

1950,30

 Za treść odpowiada: Barbara Strączyńska

Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
Józef Grabalski
Informację wprowadził:
Artur Gawron
Data wytworzenia:
2004-12-30
Data publikacji:
2004-12-30
Data ostatniej zmiany:
2010-02-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-27 15:34:32, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)