Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. Dostawa i montaż 154 instalacji solarnych i 221 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa”

ustny przetarg nieograniczony

Zbieranie statystyk

na sprzedaż samochodów pożarniczych

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Włoszczowa”

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.„Dostawa wyposażenia w ramach budowy Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie”

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.„Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363,00”

ustny przetarg nieograniczony

Zbieranie statystyk

na sprzedaż samochodów pożarniczych

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.:„Remont nawierzchni drogi w miejscowości Bebelno Wieś – Etap 1”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa”
 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.„Remonty dróg i chodników na terenie Gminy Włoszczowa”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Remont elewacji budynku i pokrycia dachowego sali gimnastycznej i łącznika przy ZPO w Kurzelowie”

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. Dostawa i montaż 154 instalacji solarnych i 221 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Włoszczowa”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 397017 T ul. Kolejowej we Włoszczowie”

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem urządzeń instalacji fotowoltaicznej i oświetlenia w technologii LED w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.:„Remont dróg na terenie Gminy Włoszczowa”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach Gminy Włoszczowa  w 2018r.”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 221 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn.„Udzielenie Gminie Włoszczowa kredytu długoterminowego do wysokości 9.228.520,00 zł”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa”

Plan postępowań

Zbieranie statystyk

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018r.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro

Zbieranie statystyk

na zadanie pn." „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Włoszczowa”


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-27 15:34:32, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)