Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Organizacja Urzędu Gminy Włoszczowa

Ikona statystyk

Organizacja Urzędu Gminy Włoszczowa:

 

Kierownictwo Urzędu:
1) Burmistrz Gminy;
2) Zastępca Burmistrza;
3) Sekretarz Gminy;
4) Skarbnik Gminy - Główny Księgowy Budżetu -  jednocześnie Naczelnik Wydziału Finansowego.

 

Komórki organizacyjne Urzędu:


1.  Wydział Organizacyjny - oznaczenie komórki organizacyjnej „OR";

1)  Stanowiska urzędnicze:
a) Naczelnik Wydziału,
b) Stanowisko ds. kadr i szkolenia,
c) Stanowisko ds. gospodarczych,
d) Radca Prawny - podległy bezpośrednio Burmistrzowi;

2)  Stanowiska pomocnicze:
a) Archiwista,
b) Zaopatrzeniowiec,
c) Kierowca samochodu osobowego,
d) Sprzątaczki.

2. Wydział Finansowy - oznaczenie komórki organizacyjnej „FN";

1) Stanowiska urzędnicze:
a) Naczelnik Wydziału - Skarbnik Gminy - Główny Księgowy Budżetu,
b) Zastępca Naczelnika Wydziału,
c) Główny Księgowy Urzędu,
d) Stanowiska ds. księgowości budżetowej,
e) Stanowiska ds. wymiaru podatków,
f) Stanowisko ds. płac,
g) Kasjer.

3. Kancelaria Główna Urzędu   - oznaczenie komórki organizacyjnej „KG";

1) Stanowiska urzędnicze:
a) Stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
b) Informatyk

2) Stanowiska pomocnicze i obsługi:
a) Kierownik Kancelarii,
b) Goniec,
c) Pomoc administracyjna.

4. Wydział Spraw Obywatelskich - oznaczenie komórki organizacyjnej „SO";

1) Stanowiska urzędnicze:
a) Naczelnik Wydziału,
b) Stanowisko ds. pożytku publicznego, sportu i ochrony zdrowia,
c) Stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, CEIDG,
d) Stanowisko ds. obronności,

2) Stanowiska pomocnicze:
a)  Kierownik kancelarii głównej.

5. Wydział Funduszy Pomocowych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego - oznaczenie komórki organizacyjnej „FIP";
1) Stanowiska urzędnicze:
a) Naczelnik Wydziału - Kierownik Zamawiającego,
b) Zastępca Naczelnika Wydziału,
c) Stanowisko ds. przygotowania inwestycji i utrzymania obiektów kubaturowych,
d) Stanowisko ds. budowy i utrzymania infrastruktury drogowej,
e) Stanowiska ds. planowania przestrzennego.

6. Wydział Mienia Gminnego,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska - oznaczenie komórki organizacyjnej „MRO";

1) Stanowiska urzędnicze:
a) Naczelnik Wydziału,    
b) Stanowisko ds. rolnictwa,
c) Stanowisko ds. ochrony środowiska,
d) Stanowisko ds. gospodarowania lokalami gminnymi,
e) Stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami i mienia gminnego,
f) Stanowisko ds. gospodarki odpadami.

7. Referat Utrzymania   Zieleni   i   Terenów   Gminnych   -   oznaczenie   komórki organizacyjnej „MROZ";
a) Stanowiska urzędnicze:
- Kierownik Referatu,
- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej;
b) Stanowiska pomocnicze i obsługi:
- Robotnik gospodarczy,
- Pracownik l stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych - liczba etatów wynikająca z umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

8. Urząd Stanu Cywilnego - oznaczenie komórki organizacyjnej „USC";

1) Stanowiska urzędnicze:
a) Kierownik USC,
b) Zastępca Kierownika,
c) Stanowisko ds. dowodów osobistych,
d) Stanowisko ds. ewidencji ludności.

9. Audyt Wewnętrzny - oznaczenie komórki organizacyjnej „AW";
1) Stanowiska urzędnicze.
a) Audytor
b) Stanowisko ds. kontroli.

10. Rzecznik Prasowy   -   oznaczenie   komórki   organizacyjnej   „RPG"  

11. Biuro Rady Miejskiej - oznaczenie komórki organizacyjnej „BRM" - samodzielne stanowisko pracy:

1)  Stanowiska urzędnicze:
a) Stanowisko ds, obsługi Rady Miejskiej i Komisji Rady.

12. Informatyk - Administrator Bezpieczeństwa Informacji   - oznaczenie komórki organizacyjnej „INF" - samodzielne stanowisko pracy

1)  Stanowiska urzędnicze:
a) Informatyk - Administrator Bezpieczeństwa Informacji,

13. Pełnomocnik  Ochrony Informacji Niejawnych -  oznaczenie komórki organizacyjnej  „POI"

14. Kierownik Zamawiającego - oznaczenie komórki organizacyjnej „KZ"

Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził:
Michał Hebdowski
Data wytworzenia:
2007-03-30
Data publikacji:
2007-03-30
Data ostatniej zmiany:
2016-05-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-26 09:06:23, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)